Om gezondheidsredenen moet Bolandy even een pas op de plaats maken. Wij hopen begin 2020 er weer tegenaan te kunnen gaan. Tot dan!